Psicoterapia a Blanes

Activitat

Activitat en que he centrat l’assistència

El ventall de la psicologia assistencial és molt ampli i això fa que haguem d’especialitzar-nos i delimitar el camp en que donarem assistència. La formació la fem dins d’una marc teòric determinat, que en el meu cas va ésser el psicoanalític, que dóna una manera concreta d’atendre i d’entendre.

L'atenció que ofereixo es centra en l'àmbit de la Psicologia Clínica i de la Psicologia de la Salut, i majoritàriament en els tractaments en Psicoteràpia. Atenent a la persona tant en la infància, com en l’adolescència, com en l’edat adulta.

Diagnosticant, tractant, i/o orientant en trastorns:

  • Per ansietat.
  • Per depressió.
  • Per addicció.
  • Adaptatius de la personalitat.
  • Sexuals.
  • De comportament.
  • De conducta alimentària.
  • Psicosomàtics.
  • O altres situacions que comporten patiment.

Avui una part de l'activitat assistencial té com ha motiu de consulta la malaltia orgànica; en que l’atenció està tant en el suport a l’individu com en el “tractament”, encaminat a aquella part dins la malaltia, que ve donada pel component psicològic.


Tot l’anterior plantejat en dues àrees principalment:

Diagnòstic: espai d’escolta per poder conèixer, entendre i determinar el conflicte o causa del patiment; o el que succeeix (diagnosticar) i aconsellar el tractament més adequat.

Tractament: és tota intervenció terapèutica que té a veure amb la cura, o sigui amb la millora del pacient o la resolució del conflicte.